bg_ånni
Diasporan elämä Euroopassa ja ongelmien ratkaisut
21.7.2016
ånni-hanke haastaa vanhemmat vastaamaan lasten päihdekysymyksiin – Kannustavana esimerkkinä somalivanhemmat
26.4.2017
Näytä kaikki

Yhteisiä onnistumisia päihdekasvatukseen

Pöytäkuva

Kesä on loppumaisillaan ja on aika palata arkeen. Arki voi olla ihanaa ja leppoisaa, mutta myös haasteellista ja uuvuttavaa. Arjen pyörityksessä, kaiken muun lisäksi, on todella tärkeää muistaa järjestää yhteistä aikaa lasten kanssa keskustelulle. Kaikenlaiselle keskustelulle. Näihin keskusteluihin pitää mahtua kouluasiat, ystävyyssuhteet, läksyt, harrastukset, kehon ja mielen vointi, kotiintuloajat, elektronisten laitteiden käyttö, sosiaalinen media, pelaaminen, rahankäyttö, maailman meno ja vaikka mitä. Ja siihen pitäisi myös ehdottomasti mahtua keskustelua päihteistä. Mahdollisimman paljon, eri näkökulmista, neutraalisti ja avoimesti. Toivottavaa olisi että päihdekasvatus kodeissa ja kouluissa olisi keskustelevaa ja yhdessä pohtivaa. Ei syyllistävää tai pelottelevaa.

Moni vanhempi kokee kuitenkin juuri päihdeaiheen hyvin vaikeaksi eikä vielä ajankohtaiseksi. Alakouluikäisen lapsen vanhempi helposti ajattelee ettei liian nuoren kanssa kannata keskustella päihteistä. Usein ajatellaan että päihteistä puhuminen kannattaa aloittaa vasta yläkoulun puolella. Mutta silloin olemme jo aivan liian myöhässä. Tai eihän koskaan ole liian myöhäistä keskustella päihteistä, mutta mitä aikaisemmin aloitetaan päihdekasvatus lasten kanssa sen parempi. Päihteet ovat aina ajankohtainen keskusteluaihe kaikille meille Suomessa asuville iästä, kielestä ja kulttuuritaustasta huolimatta. Ja lapsen kiinnostus aiheeseen herää jo paljon ennen kuin vanhempi edes osaa arvata. Siksi meidän tulisi uskaltaa keskustella enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

Onneksi kenenkään meistä ei tarvitse olla yksin näiden asioiden äärellä. Apua ja tukea on saatavilla etenkin muilta vanhemmilta, vertaisilta. ånni -hankkeessa kehitetty ja käytetty ånni yhdessä -vertaistuokiomalli on oiva tapa saada itselleen lisää työkaluja kotona käytäviin päihdekeskusteluihin ja kokonaisvaltaiseen (päihde)kasvatukseen. Tuokioissa vanhemmat pääsevät keskenään keskustelemaan kokemistaan haasteistaan ja jakamaan onnistumisiaan. Ryhmästä voi saada hyviä vinkkejä ja uusia näkökulmia sekä päihdeteeman käsittelyyn että muuhunkin kasvatustyöhön. Yhdessä keskustellen ja kokemuksia jakamalla kaikki saavat sitä tukea ja apua mitä tarvitsevat kotona tehtävään päihdekasvatukseen.

ånni yhdessä -vertaistuokiot sopivat kaikenlaisille vanhempainryhmille ja etenkin alakoululaisten vanhemmille. Erityisen hyviä kokemuksia on ollut monikulttuurisissa ryhmissä, jossa on ollut hyvinkin erilaisten kokemusten ja näkemysten vaihtoa vanhempien kesken. Näissä vanhemmat ovat kokeneet saaneensa paljon uusia näkökulmia kasvatukseen ja kulttuurien välinen ymmärrys on lisääntynyt. Mikäs sen parempi kuin että juuri sinun lapsesi koulussa ja luokalla vanhemmat pääsisivät oppimaan toisiltaan ja yhdessä keskustelemaan tärkeistä asioista. ånni yhdessä antaa yhteisiä ånnistumisia päihdekasvatukseen!

 

Anne Ahlefelt

Kirjoittaja on ånni-hankkeen projektipäällikkö, ehkäisevän päihdetyön ammattilainen, pitkän linjan päihdekasvattaja. Ennen projektiin hyppäämistä Anne  on toiminut yli kymmenen vuotta kouluttajana ja enimmäkseen tehnyt yhteistyötä koulujen kanssa keskustellen päihteistä, ja niihin liittyvistä ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista lasten, nuorten, vanhempien ja kouluissa työskentelevien kanssa.