Pöytäkuva
Yhteisiä onnistumisia päihdekasvatukseen
1.9.2016
ånni-hanke muistuttaa vanhempien päihdekasvatusvastuusta juhannuksenakin
21.6.2017
Näytä kaikki

ånni-hanke haastaa vanhemmat vastaamaan lasten päihdekysymyksiin – Kannustavana esimerkkinä somalivanhemmat

ånni-hankkeen Koulutie-video Ylen tv-kanavilla ja hankkeen YouTube-kanavalla viikolla 18, lisäksi Lapsilla on kysymyksiä päihteistä -mainos pääkaupunkiseudun busseissa viikolla 18 ja Vantaan Sanomissa 29.4.2017

”Lasten kanssa puhumisen lisäksi tarvitaan yhdessä oloa ja vastuullista esimerkkiä.”

Maahanmuuttajat ovat maahan tulleessaan usein tietämättömiä Suomessa tapahtuvasta päihteiden käytöstä. Monessa kulttuurissa ei käytetä juuri lainkaan päihteitä ja ne ovatkin lisäämässä kokemusta kulttuurieroista Suomeen saavuttaessa. Seuraava sukupolvi kohtaa päihteet kuitenkin siinä missä kantaväestönkin lapset. Maahanmuuttajavanhemmille on vaativa tilanne osata puhua lasten kanssa päihteistä, joista heillä itsellään ei ole omakohtaista kokemusta.

”Somalit pelkäävät lastensa alkavan käyttää päihteitä. Silloin on tärkeää, että vanhemmat ovat lastensa tukena ja kannustavat heitä terveellisiin elämänvalintoihin. Lasten tulee saada oikeaa tietoa ja turvallista seuraa. Puhumisen lisäksi tarvitaan yhdessä oloa ja vastuullista esimerkkiä. Haluan auttaa, ettei kukaan satuttaisi itseään päihteillä ja toivon myös valtion tukea asiaan”, kertoo lähes 30 vuotta Suomessa asunut imaami ja Islam-yliopiston puheenjohtaja Mohamed Omar.

Somaliväestö kokee päihteiden käytön ensisijaisesti arvokysymyksenä, mutta haasteena ovat erilaiset arvostukset ja mielenkiinnon kohteet kulttuurien välillä. Asia nousee esille myös lasten ja vanhempien välisessä keskustelussa, josta muistuttaa ånni-hankkeen Koulutie-video Ylen tv-kanavilla toukokuun alussa.

”10–13-vuotiaiden kanssa voi jo hyvin keskustella päihteistä ja silloin tulee huomioida se, mitä lapset näkevät ja kokevat ympäristössään, koska se vaikuttaa ratkaisevasti heidän suhtautumiseensa. Riskinä on, että päihteiden käyttö somaliväestön parissa aiheuttaa yksinäisyyttä ja eriytymistä omasta kulttuuriryhmästä. Siksi lasten kasvatuksessa tarvitaan perheiden, koulujen ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Odotamme asiassa yhteistyötä kantaväestön kanssa”, toteaa Maakulta ry:n perustaja Ahmed Isse.

Somalivanhemmat haluavat olla kannustava kulttuurinen sidos isovanhempien ja lasten välillä

”Kulttuurien välinen yhteistyö vaatii samalla tasolla olemista. Tarvitaan hyvää ja toimivaa yhteistyömuotoa. Arvojen kehittäminen ja ylläpitäminen tulee tehdä yhdessä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Siksi on tärkeää saada tukea ja kannustusta myös vastuulliseen päihdekasvatukseen ja siihen liittyvään keskusteluun lasten kanssa”, Ahmed Isse jatkaa.

Myös somaliväestön parissa vanhemmat kokevat turvalliseksi antaa lapsen mennä niihin paikkoihin, jotka vanhemmatkin tuntevat. Somalivanhemmat haluavat kantaväestön vanhempien tavoin antaa lapsilleen myös viihtyisiä hetkiä kotona. Lisäksi kulttuurien välisissä paineissa on tärkeää suoda lapselle omaa rauhaa ja aikaa.

”Avoimuutta tarvitaan sekä kulttuurien että vanhempien ja lasten välille. Haluan olla moderni ja arjesta tietoinen äiti lapsilleni. Siksi keskustelen ja kuulostelen lapsiani myös päihdenäkemyksistä jo ala-asteella ennen teini-ikää”, kertoo eri-ikäisten lasten äiti ja Pasilan asukastalon ohjaaja Khadijo Warsame.

Vanhempien ja lasten tulee löytää päihteistä keskustelemiseen ensin yhteinen kieli niin oman kielen kuin kulttuurin tasolla. Erityisesti pienten ja teini-ikäisten lasten vanhemmille tilanne on uusi. Vaikein tilanne somalivanhemmille on kohdata oman lapsen päihteiden käyttö. Silloin on vaarana, että lapsi suljetaan oman yhteisön ulkopuolelle.

”Tulee löytyä ensin turvallinen ja hyväksyvä läsnäolo sekä yhteinen kieli. Tarvitaan rakkautta, luottamusta ja keskustelua vanhempien ja lasten välillä. Vanhempien tulee osata puhua asioista mistä ei kotimaassa voitu puhua. Pitää myös hyväksyä, että olen suomalainen, ja sitten osata myös uuden kielen käsitteet, kuten juuri päihteet. Vanhemmista tulee tällöin kulttuuritulkkeja ja uuden asian sanoittajia. Olemme pienten lasten vanhempina sukupolvien välillä kulttuurinen sidos, jolta edellytetään muutoksen hyväksyntää, mutta myös perinteisten kulttuuriarvojen välittämistä aikaisemmilta polvilta tuleville”, Khadijo jatkaa.

Molemminpuolista oppimista

Myös kantaväestön asiantuntijoiden parissa koetaan ånni-hankkeen päihdekeskustelutavoitteet tärkeinä. Oppimista tulee tapahtua kuitenkin molemmin puolin.

”Voimme oppia somaliväestöltä päihdekeskustelun kautta. Keskustelukulttuuri on selvästi erilainen kuin kantaväestöllä. Asioita tuodaan rohkeasti esille ja tunteet saavat nousta pintaan. On kuitenkin kohdattava ensin avoimesti erilaiset aikuisten roolit ja se prosessi on hidas. Keskustelukulttuurin kehittämisessä kaikissa yhteisöissä tulee edetä pienin mutta määrätietoisin askelin – arvostaen ilman arvottamista”, muistuttaa Suomen Somalia-verkoston hankepäällikkö Sanna Olli.

Kasvatusvastuu vanhempien harteilla on iso niin kantaväestön kuin maahanmuuttajakulttuurienkin parissa. Koululaitoksen rinnalla tarvitaan laaja-alaista ja avointa keskustelua lapsen elämään ja maailmankuvaan vaikuttavista asioista.

”Vanhemman todellinen testi on siinä, miten osata torua lasta rakentavasti. Tavoitteeni on antaa vanhemmille tukea kaikkiaan tasapainoisempaan ja paremmin lasten kasvua tukevaan läsnäoloon ja viestintään. Saan itsekin paljon siitä, että voin auttaa löytämään yhteistä kieltä ja käsitteitä kulttuurien rauhanomaisessa rinnakkain elossa. Tavoitteena tulee olla sukupolvien välinen rikkaus kaikkien kulttuurien kesken”, summaa vastikään Pasilaan uuden toimintakeskuksen perustanut ånni-hankkeen aluetyöntekijä Bashe Ali.

Avoimeen ja kulttuurisensitiiviseen päihdekeskusteluun niin kotona kuin koulussakin auttavat ånni-hankkeessa luodut Juteltaisko ja ånni yhdessä -keskustelumallit.

ånni-hanke on seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanke vuosina 2014–2017. Mukana ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen Vanhempainliitto ja YMCA Finland.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Marko Kailasmaa / toiminnanjohtaja Raittiuden Ystävät ry / ånni-hankkeen viestintä, p. 040 455 4356
Leena Sipinen / ånni-hankkeen projektipäällikkö, p. 040 557 5057

YouTube > ånni hanke
www.facebook.com/kulttuurisensitiivinenpaihdetyo/
Twitter @anni_hanke
www.innokylä.fi > ånni